- Blad 29 -


Waarom


Kun je iemands leven in een paar foto's samenvatten? Nee.

Waarom dan deze selectie? en waarom hier?

Toen ze op 7 februari 2003 overleed viel de spil weg uit de levens van velen van ons. Voor / op het lege podium stonden we met zijn allen. Verdoofd, verdrietig, verslagen, te wachten tot het verder ging. Het was ondenkbaar. Het heeft mij jaren gekost om er een beetje aan te wennen. En dat beetje verdampt nog af en toe.

Ik realiseerde me dat de meesten die haar wereld vormden in de laatste 15 jaar van haar leven, maar weinig wisten van daarvoor. Dat is prima zo. Wat ik met iedereen wil delen, zijn de mooie plaatjes, meestal op mooie momenten.


Frits, bedankt! Je bent met afstand het beste wat haar in de tweede helft van haar leven is overkomen.


Je bent pas dood als er niemand meer aan je denkt.