- Blad 12 -


16 april 1961

3 generaties
Oma Buis heeft er een 2e kleinkind bij. En de stamhouder nog wel! Even later betrapte de kraamhulp pa en oma die een potje stonden te janken in de gang.