- Blad 6 -


1948

Alle drie de gezichten zeer herkenbaar al zijn ze nog zo jong. Ma is hier 11, Lenie 9, Martha 4 jaar.